Wat doet de UVV Amersfoort?

De Unie Van Vrijwilligers Amersfoort kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en projecten. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Patiëntenondersteuners op de verpleegafdelingen:
ondersteuning gericht op het welbevinden van de patiënt, een luisterend oor en een gesprek, afnemen van een tevredenheidsenquête en patiënten begeleiden van en naar de afdeling voor onderzoek/behandeling (voor deze functie geldt dat je als vrijwilliger fysiek in staat moet zijn om een rolstoel te duwen).

Patiëntondersteuner op Spoedeisende Hulp:
ondersteuning aan patiënten en bezoekers, aandacht geven en zo nodig begeleiden naar andere afdelingen, vraagbaak voor familie.

Gastvrouw/heer Openbaar Gebied:
bezoekers en patiënten ontvangen, te woord staan en verwijzen/begeleiden naar poli’s, verpleegafdelingen of andere diensten.

Leidsters Kinderpark: kinderen van 1 tot 6 jaar worden opgevangen/beziggehouden als ouder/verzorger bijv. een afspraak heeft op poli of op bezoek gaat bij een patiënt.

Kinderpark Meander is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

De opvang en begeleiding van de kinderen wordt verzorgd door vrijwilligers van de Unie van Vrijwilligers. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een dagdeel per week (samen met een collega) deze kinderen op willen vangen.

Meander Medisch Centrum

Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
Website: www.meandermc.nl

Ouderenzorg

Begeleiding

Begeleiding naar een afspraak met arts

Gastvrouw/heer tijdens de koffie-uren

Vrijwilliger voor koffieschenken op maandag t/m vrijdag en ondersteunen van activiteiten (wandeling maken, naar kapel begeleiden).

koffieschenken/drankje op de kamers

Koffieschenken/drankje op de kamers brengen op zaterdag- en zondagavond (met een kort gesprekje)

Activiteiten begeleiding

Computerbegeleiding

Julia Stichting Agnietenhove

Zuidsingel 40
3811 HC  Amersfoort
Tel. 033 - 4673111
Website: www.agnietenhove.nl

Gastvrouw/-heer

Amsterdamseweg 43

3812RP AMERSFOORT

Sanquin

Website: www.sanquin.nl

Nieuwsgierig?

Ieder mens heeft iets goeds te bieden. Er is altijd werk dat bij iemand past, als je maar:

  • Belangstelling hebt voor mensen
  • Het leuk vindt om samen te werken met collega’s
  • Bereid bent de bijeenkomsten van het eigen project bij te wonen.

Eigen ideeën en initiatieven

Als u zelf een idee heeft dat aansluit bij de wensen van onze doelgroep, juichen wij dit van harte toe. Samen met uw collega’s kan een nieuw voorstel uitgewerkt worden en in de praktijk worden gebracht. Zo haalt u nog meer voldoening uit het werk.

Beetje streng?

Misschien, maar ook vrijwilligerswerk vraagt kwaliteit en is daarom niet vrijblijvend.

Voor meer informatie:

Mevr. Bep Knoppers (contactpersoon UVV Amersfoort)
bel 06-20903416 of
e-mail knoppers52@hotmail.com