ANBI status

Unie van Vrijwilligers afdeling Amersfoort

Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk

 

Aangesloten bij de Unie Van Vrijwilligers Nederland uvv.nl

Fiscaal nummer:  81.02.72.556.

Zie  bestuursleden

Het beloningsbeleid: UVV Amersfoort is een vrijwilligersorganisatie en werkt niet met betaalde krachten.

Verantwoording Activiteiten en Financiën: zie jaarverslag.

Het rekeningnummer van de UVV is: NL37INGB0002577711 t.n.v. Stichting Unie van Vrijwilligers.