ANBI status

Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Amersfoort

De Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Amersfoort heeft vanaf  2010 de ANBI-status. Deze status heeft de UVV toegekend gekregen omdat de Stichting voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft gesteld. Dit betekent dat giften aan de UVV Amersfoort fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De UVV hoeft over deze giften ook geen belasting af te dragen en de donatie komt dan ook volledig ten goede aan het vrijwilligerswerk.

 

Mocht u een gift overwegen, zakelijk of privé, dan willen wij u vragen om het contactformulier in te vullen zodat de UVV contact met u kan opnemen. Een van de bestuursleden bellen kan natuurlijk ook.

Wilt u meer informatie over de ANBI, dan kunt u onderstaande website bezoeken.

website www.anbi.nl voor meer informatie omtrent de ANBI-status.

 

Publicatieplicht ANBI status

 

> Aangesloten bij de Unie Van Vrijwilligers Nederland uvv.nl

> Meerjarenbeleidplan: UVV Amersfoort realiseert haar missie dankzij de inzet van de vele actieve vrijwilligers in zorginstellingen in Amersfoort. Het beleid is erop gericht de continuïteit van deze inzet te waarborgen en de vrijwilligers in staat te stellen de aandacht te richten op het welbevinden van de cliënt/ patiënt in de onderscheiden instellingen. Regelmatige contacten met betrokken vertegenwoordigers van de instellingen waar wij actief zijn en de zorg voor en begeleiding van de vrijwilligers zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Zo organiseert UVV Amersfoort jaarlijks bijeenkomsten voor haar vrijwilligers, zoals de jaarvergadering en zo te noemen themabijeenkomsten. Ook worden af en toe (specifieke) scholingsbijeenkomsten georganiseerd.

> Fiscaal nummer:  81.02.72.556.

> Bestuursamenstelling, zie  bestuursleden

> Het beloningsbeleid: UVV Amersfoort is een vrijwilligersorganisatie en werkt niet met betaalde krachten. Het bestuur werkt onbezoldigd.

> Verantwoording Activiteiten en Financiën: zie jaarverslag.

> Het rekeningnummer van de UVV is: NL37INGB0002577711 t.n.v. Stichting Unie van Vrijwilligers.