Unie Van Vrijwilligers (UVV) Amersfoort

De organisatie van UVV Amersfoort.

UVV Amersfoort is een zelfstandige stichting en is aangesloten bij de landelijke vereniging UVV Nederland.

Vrijwilligers van UVV Amersfoort zijn actief in diverse zorginstellingen in Amersfoort, zo'n 200 vrijwilligers in het Meander Medisch Centrum, een 50 tal bij verschillende instellingen voor verpleging en verzorging en 20 vrijwilligers zijn actief bij Sanquin, de bloedbank.

Naast het bestuur is een aantal vrijwilligers actief in coördinerende functies. Twee coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers in het ziekenhuis, één coördinator voor de inzet in zorginstellingen en bij Sanguin. Binnen het ziekenhuis kennen wij nog projectleiders op de verschillende afdelingen.

 

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Dhr. H. (Herman) Voorzee
E-mail hermanvoorzee@gmail.com

Secretaris

Mevr. L.P.M. (Lorette) Klerkx-Dobbelsteijn
E-mail uvvamersfoort@outlook.com

Penningmeester

Dhr. R. (Ron) Carree
E-mail carreeron@gmail.com

Vice Voorzitter

Mevr. W. (Wil) Verweij
E-mail w.h.verweij@casema.nl

UVV Amersfoort publicaties

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl