Unie Van Vrijwilligers (UVV) Amersfoort

De organisatie van UVV Amersfoort.

UVV Amersfoort is een zelfstandige stichting en is aangesloten bij de landelijke vereniging UVV Nederland.

Vrijwilligers van UVV Amersfoort zijn actief in diverse zorginstellingen in Amersfoort, zo'n 200 vrijwilligers in het Meander Medisch Centrum, een 50 tal bij verschillende instellingen voor verpleging en verzorging en 20 vrijwilligers zijn actief bij Sanquin, de bloedbank.

Naast het bestuur is een aantal vrijwilligers actief in coördinerende functies. Drie coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers in het ziekenhuis, één coördinator voor de inzet in zorginstellingen en bij Sanguin. Binnen het ziekenhuis kennen wij nog projectleiders op de verschillende afdelingen.

 

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Dhr. H. (Herman) Voorzee
E-mail hvoorzee@ziggo.nl

Secretaris

Mevr. L.P.M. (Lorette) Klerkx-Dobbelsteijn
E-mail uvvamersfoort@outlook.com

Penningmeester

Dhr. R. (Ron) Carree
E-mail carreeron@gmail.com

Vice Voorzitter

Mevr. W. (Wil) Verweij
E-mail w.h.verweij@casema.nl

Contactpersoon vacatures en aanmelding nieuwe vrijwilligers

Mevr. G.J. (Bep) Knoppers-van den Berg
Tel: 06 20 90 34 16
E-mail knoppers52@hotmail.com

UVV Amersfoort publicaties

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen

De Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Amersfoort heeft vanaf  2010 de ANBI-status. Deze status heeft de UVV toegekend gekregen omdat de Stichting voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft gesteld. Dit betekent dat giften aan de UVV Amersfoort fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De UVV hoeft over deze giften ook geen belasting af te dragen en de donatie komt dan ook volledig ten goede aan het vrijwilligerswerk.

Mocht u een gift overwegen, zakelijk of privé, dan willen wij u vragen om het contactformulier in te vullen zodat de UVV contact met u kan opnemen. Een van de bestuursleden bellen kan natuurlijk ook.

Wilt u meer informatie over de ANBI, dan kunt u onderstaande website bezoeken.

website www.anbi.nl voor meer informatie omtrent de ANBI-status.

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl