FAQ/Veel gestelde vragen

Kan ik vrijwilliger worden bij de Unie Van Vrijwilligers Amersfoort?

Iedereen, van jong tot oud, die zich wil inspannen voor de medemens, is welkom bij de Unie Van Vrijwilligers Amersfoort. Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Zijn beide partijen het eens dan worden concrete vervolgafspraken gemaakt.

Welke activiteiten en werkzaamheden kan ik als vrijwilliger voor de Unie Van Vrijwilligers Amersfoort doen?

De Unie Van Vrijwilligers Amersfoort heeft veel verschillende activiteiten en projecten waar u zich voor kunt inzetten. Meer informatie over de activiteiten van de Unie van vrijwilligers Amersfoort vindt u onder "Wat doen wij?".

Voor welke periode geldt het vrijwilligerswerk dat ik doe?

Er bestaat geen vastgestelde periode voor het vrijwilligerswerk. Wanneer U zich verbindt aan een project of activiteit verwachten wij dat U zich gedurende langere tijd inzet, bij voorkeur langer dan een jaar.

Hoeveel tijd gaat het me kosten?

Wij verwachten een inzet van een vast dagdeel per week. In uitzonderingsgevallen zijn twee dagdelen mogelijk.

Bestaan er voor mij mogelijkheden voor opleidingen en cursussen?

Er worden af en toe themabijeenkomsten en cursussen georganiseerd in het kader van deskundigheidsbevordering die u kunt volgen. Bijvoorbeeld op het gebied van Communicatie. Ook verzorgen de zorginstellingen cursussen voor het eigen personeel waarbij ook vrijwilligers kunnen aansluiten.

Heb ik een proeftijd?

Na zes weken vindt een evaluatie plaats. In deze tijd bekijkt zowel u als vrijwilliger, als de projectleider van de instelling of het aan de verwachtingen voldoet.

Ben ik verzekerd als ik bij UVV Amersfoort vrijwilligerswerk doe?

De vrijwilligers die bij ons ingeschreven staan zijn verzekerd.

Ontvang ik als vrijwilliger van de Unie Van Vrijwilligers Amersfoort een vergoeding?

Sommige instellingen geven een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten of andere gemaakte kosten. Er wordt niet betaald voor het vrijwilligerswerk.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt hiervoor het aanmeldingsformulier invullen.