Vacature overzicht

Tijdelijke vacaturestop!

Vanwege Corona maatregelen - en ook om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden - doen de instellingen  thans geen beroep op de inzet van vrijwilligers van UVV Amersfoort. Deze situatie blijft  tot nader order gehandhaafd.

Vrijwilligerswerk vraagt om kwaliteit en is daarom niet vrijblijvend.

Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum

Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
Website: www.meandermc.nl

Nadere toelichting:

Vrijwilliger in het Meander MC betekent structureel iedere week in het ziekenhuis. En dat je fysiek in staat bent een rolstoel voort te duwen.

Contactpersoon:

Ouderenzorg

Verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort zoekt vrijwilligers voor een nieuwe afdeling, Kortegracht. Een afdeling met bewoners met (complexe) lichamelijke klachten, die voor langere of korte tijd in het verpleeghuis verblijven.

Activiteiten zijn zoal: een praatje maken, koffie drinken (ook in het grand café) wandelen, creatief bezig zijn.

Voor informatie:

Sophie van Cappellen
Coordinator Welzijn & Vrijwilligers VPH de Lichtenberg
06-42559232  sophie.vancappellen@beweging3.nl

Gastvrouw/ gastheer

Maandag van 17.30 - 21.00 uur.

Contactpersoon: